Bağımsız Denetim
Firma defter kayıtları ve mali tablolarının, Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak bağımsız denetimini yapmak. Özel amaçlı denetimler yapmak.
Mali Müşavir Murat KILIÇ - Tüm Hakları Saklıdır
Mali Müşavir Murat KILIÇ - Tüm Hakları Saklıdır